CN EN
Advanced
Selected:
Total : 9

 • 1

  田鼠系统公司的治理之痛

  Chng, Daniel Han MingPi, XinZhao, Liman

  2020

 • 2

  比亚迪:梦想还是空想?

  Liu, ShengjunWang, Anna

  2012

 • 3

  卡帕机械制造公司与天福器具厂:一桩有中国特色的收购案(B)

  Lynton, Nandani

  2011

 • 4

  卡帕机械制造公司与天福器具厂:一桩有中国特色的收购案(A)

  Lynton, Nandani

  2011

 • 5

  联想集团国际化和董事会建设(C)

  Liang, NengLin, Shu

  2010

 • 6

  IBM在中国:响应政府的社会计划

  White, Steven

  2008

 • 7

  推动跨国公司社会责任运动

  胡敏

  山西财经大学学报 , 2007 (S1) , 46+49

 • 8

  联想集团国际化和董事会建设(A)

  Liang, NengUseem, MichaelLin, Shu

  2006

 • 9

  联想集团国际化和董事会建设(B)

  Liang, NengUseem, MichaelLin, Shu

  2006

Creative Commons Licence
The content of CEIBS Research Online is licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).